Energa Oświetlenie zmodernizowała oświetlenie drogowe w gminie Postomino. Spółka wymieniła 480 opraw oświetleniowych. Pozwoli to zaoszczędzić gminie 130 000 zł rocznie. Na duże oszczędności liczą też inne gminy, które podpisały umowę kompleksową ze spółką oświetleniową.