Energa Elektrownie Ostrołęka podpisała z wykonawcą umowę na budowę nowego źródła ciepła o mocy 190 MW w Ostrołęce. Realizacja inwestycji ma się zakończyć w 2014 roku, a wartość zawartego kontraktu sięgnie 160 mln zł.