W pierwszy kwartale 2012 roku Energa osiągnęła przychody ze sprzedaży netto na poziomie 2 820 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,8 proc. Wskaźnik EBITDA wzrósł aż o 35,2 proc., a zysk netto o 49 proc.