Energa Wind i Polish Energy Partners (PEP) zawarł zwarły warunkową umowę przedwstępną przejęcia przez tę druga spółką projektu farmy wiatrowej Miłoradz o planowanej mocy co najmniej 60 MW.