Zmodernizowana zostanie części wysoko i średnio prężnej turbiny 13K200 turbozespołu nr 2.