Czy spółka Energetyczne Centrum z Radomia zawierająca umowy sprzedaży energii elektrycznej w czasie wizyt w domach konsumentów stosowała praktyki niezgodne z prawem – sprawdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumeta.