Polska energetyka potrzebuje kilku ważnych i odważnych decyzji ze strony rządu, które będą miały kluczowe znaczenie dla jej przyszłości – pisze „Rzeczpospolita” zwracając uwagę między innym na postulaty branży i ekspertów o przyjęcie dokumentu Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku.