Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) pod koniec ubiegłego tygodnia upubliczniała i przekazała w do zaopiniowania do ACER nowy dziesięcioletni plan rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych – Ten-Year Network Development Plan 2012 (TYNDP 2012) .