Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj założenia projektu Unii Energetycznej, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE i zakłada zwiększenie integracji systemów energetycznych poszczególnych krajów Wspólnoty. Jednocześnie KE zapowiedziała, że przygotuje nowe regulacje dotyczące energetyki odnawialnej, które zagwarantują osiągnięcie celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego na rok 2030.