Niezależnie od konieczności poniesienia wysokich nakładów na sprzęt i trwających od 5 do 7 lat okresów niskiego zwrotu z inwestycji, rynek kogeneracji w Europie w latach 2014-2018 czeka znaczne ożywienie. Większość krajów europejskich zwiększy swój potencjał w zakresie kogeneracji, głównie w dzięki wykorzystaniu cyklu łączonego.