Według pytanych przez „Parkiet” analityków, przedwczesne deklaracje władz Enei o zainteresowaniu Bogdanką mogą poważnie utrudnić inwestycję.