Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapewnia, że nie będzie automatyzmu w blokowaniu przez Urząd ewentualnych kolejnych konsolidacji. Struktura własnościowa to niejedyne ograniczenie wolnego rynku energii.