Porozumienie klimatyczne, które ma być przyjęte na szczycie klimatycznym w Paryżu w grudniu 2015 r., „będzie albo wiążące, albo go nie będzie wcale” – oświadczył przebywający na Malcie w związku ze szczytem UE prezydent Francji Francois Hollande.