Nowa analiza przeprowadzona przez Frost & Sullivan pt. „Prognozy rynku energii odnawialnej przeprowadzone w 2014 roku”, zakłada wzrost mocy tego typu źródeł do poziomu 3,2 tys. GW w 2025 roku, przy średniej rocznej stopy wzrostu na poziomie 5,7 procent.