W odpowiedzi na list otwarty, wystosowany przez Towarzystwo na rzecz Ziemi i Fundację ClientEarth na początku listopada, zarząd GDF Suez Energia Polska jednoznacznie stwierdza, że nie planuje realizacji projektu „Elektrownia Łęczna” na Lubelszczyźnie – poinformowały obie organizacje.