Google pracuje nad nowym narzędziem o nazwie Google Sunroof, które umożliwi właścicielom domów ocenienie, ile energii mogą produkować umieszczone na ich dachu panele fotowoltaiczne, i które pomoże im w dobraniu optymalnej instalacji fotowoltaicznej.