Górnicze spółki chcą odzyskać kruszywa oraz pozostałości węgla zgromadzone na centralnym składowisku odpadów górniczych w Knurowie (Śląskie). W przyszłości olbrzymi teren miejscowej hałdy ma być zrekultywowany i zagospodarowany.