Największy niemiecki koncern energetyczny w Niemczech podał wyniki finansowe za ubiegły rok, w którym przychody RWE zmalały już po raz kolejny. Za pogorszenie się wyników niemieckiej firmy odpowiada głównie jej sektor wytwarzania w konwencjonalnych elektrowniach, który odczuwa rosnącą konkurencję generacji ze źródeł odnawialnych korzystającej w niemieckim systemie energetycznym z priorytetowego dostępu do sieci.