Po awarii bloku parowo-gazowego Elektrociepłownia Gorzów SA ograniczyła dostawy ciepłej wody do swoich odbiorców, kosztem utrzymania dostaw ciepła na dotychczasowym poziomie.