Grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych chce stworzyć platformę do handlu uprawnieniami do emisji CO2, ale na ten moment brakuje rozwiązań prawnych – powiedział Grzegorz Onichimowski, prezes Towarowej Giełdy Energii, której przejęcie finalizuje GPW.