Grupa zakupowa Telekomunikacji Polskie przedłuży obowiązujący kontrakt ze spółką PGE Obrót i przez kolejny rok będzie kupowała od niej energię elektryczną.