Grzegorz Tobiszowski został powołany z dniem 1 grudnia na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii.