W dniu 30 stycznia br. minister gospodarki Waldemar Pawlak nadał Instytutowi Automatyki Systemów Elektroenergetycznych statut centrum badawczo-rozwojowego.