Według IEA w 2014 r. po raz pierwszy od 40 lat globalna emisja gazów cieplarnianych pozostała na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym wzroście gospodarczym.