Na posiedzeniu połączonych Komisji Senackich w dniu 29 stycznia br., Ministerstwo Gospodarki w imieniu rządu wniosło między innymi o uchylenie tzw. „poprawki prosumenckiej”. W ocenie Instytutu Energetyki Odnawialnej rząd nie ma podstaw merytorycznych do odrzucenia tej poprawki.