Firma konsultingowa IHS oceniła, że w tym roku w Stanach Zjednoczonych wolumen nowych naziemnych instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na ruchomych konstrukcjach, tzw. trackerach, po raz pierwszy będzie wyższy niż wolumen farm PV zbudowanych na konstrukcjach statycznych.