Pierwsze morskie farmy wiatrowe na polskiej części Bałtyku mogą ruszyć w 2018 roku i mieć moc około 150 MW, a do 2025 roku mogą się już kręcić wiatraki o mocy około 5000 MW. Jednak pod warunkiem, że wartość współczynnika korekcyjnego dla morskich farm wiatrowych na okres 2012-2016 zostanie ustalona na minimum 2,1 zamiast zakładanej obecnie wartości 1,3, a w następnym okresie 2017-2021 na poziomie około 1,5 – uważają eksperci Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Grupy Doradczej SMDI.