Pomimo niższych cen energii elektrycznej na rynkach bałtyckich, rentowność grupy INTER RAO Lietuva wzrosła i wypracowała zdecydowanie lepsze wyniki niż przed rokiem. Zysk netto Grupy za trzy kwartały br. wzrósł o 33 mln LTL do poziomu 28 mln LTL wobec straty netto w wysokości 4,9 mln LTL zanotowanej w analogicznym okresie 2013 r. Tym samym rentowność netto poprawiła się z ujemnego wyniku 0,88 proc. do 5,19 proc.. Zysk na akcję w omawianym okresie wyniósł 1,4 LTL.