Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) przedstawiła raport pt. REmap 2030. Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce, w którym wskazuje, że nasz kraj może zwiększyć udział OZE w produkcji energii elektrycznej z około 7 proc. w roku 2010 do 38 proc. w roku 2030.