29 października w Pradze miało miejsce zwyczajne posiedzenie walnego zgromadzenia Europex. Przy tej okazji odbyły się wybory Przewodniczącego, nowego zarządu oraz szefów grup roboczych na kolejną, dwuletnią kadencję, trwającą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.