W ubiegłym roku mimo spadku przychodów ze sprzedaży o 4,2 proc. kontrolowana przez rosyjski ITER RAO grupa ITER RAO Lietuva odnotowała zdecydowaną poprawę wyników. Zysk netto grupy wzrósł do 42,6 mln LTL z 2,7 mln LTL w 2013 r.