Powołując się na Janusza Pilitowskiego, dyrektora departamentu energetyki odnawialnej „Rzeczpospolita” przedstawia propozycję współczynników korekcyjnych w nowym systemie wsparcia OZE.