Jerzy Wiśniewski, właściciel kontrolującej Rafako spółki PBG, został powołany na członka rady nadzorczej raciborskiego przedsiębiorstwa.