W ramach projektu budowy spalarni odpadów w Bydgoszczy 16 lipca 2012 roku została podpisana umowa na realizację działań edukacyjnych związanych z promocją proekologicznych postaw, rozpowszechnianiem zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów oraz ich właściwego zagospodarowania.