Minister skarbu Włodzimierz Karpiński nie jest zwolennikiem angażowania energetyki w ratowanie górnictwa, ale nie wyklucza takich kroków, jeśli będzie tego wymagało bezpieczeństwo energetyczne kraju. Oczekuje planu dla górnictwa w ciągu trzech tygodni.