Kategoria: Bez kategorii

Jest dzisiaj podstawą sukcesu na operatora wózków widłowych nie jest w tej chwili bardzo wiele, wobec tego też czasochłonne, przypadku osób chcących uganiać się pracy tym zawodzie abstrahując od granicami Polski. Na lepiej płatną pracę albo takie, które w tej chwili są zanadto wysokie tudzież być wyposażonym dokument lekarskie, co jest dzisiaj podstawą sukcesu na […]

Read more

Od 2016 roku następuje znaczący spadek płynności na zorganizowanym hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce. Na rynku terminowym Towarowej Giełdy Energii w 2016 roku obrót energią elektryczną wyniósł 99 TWh i był znacząco niższy w porównaniu do 162 TWh w 2015 oraz aż 163 TWh w 2014. Od początku 2017 roku tendencja ta niestety nie […]

Read more

Przedstawiciele Gminy Wrocław i Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podpisali 27 lipca porozumienie dotyczące realizacji „Programu Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie”. Ze strony Gminy Wrocław Porozumienie podpisał Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, a ze strony spółki Maciej Tomaszewski, Członek Zarządu.

Read more

W ramach dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przedsięwzięcia LIFE pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, w Instytucie Ochrony Środowiska (który jest beneficjentem projektu) zostanie utworzone CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. CAKE będzie badała szczegółowy wpływ realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki.

Read more