„Zamknięcie obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyklingu i ponownego użycia przyniesie korzyści środowisku i gospodarce – przekonuje KE przedstawiając pakiet przewidujący, że do 2030 r. 65 proc. odpadów komunalnych będzie podlegało recyklingowi.