Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013.