Komisja Europejska przyjęła listę 195 kluczowych projektów dotyczących infrastruktury energetycznej, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Jako podstawowe elementy unii energetycznej UE przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu. Wśród inicjatyw, które objęte będą szybką ścieżką realizacji, są planowane połączenia energetyczne Polski z sąsiadami.