W konsekwencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 lipca 2012 r. Krakowski Holding Komunalny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów już kolejny raz wybrał wykonawcę tego przedsięwzięcia.