Powołani 1 marca nowi członkowie zarządu PGE wspólnie przeszli do energetycznego giganta ze spółki telekomunikacyjnej Polkomtel. Krzysztof Kilian prywatnie jest przyjacielem i doradcą premiera. Natomiast Bogusława Matuszewska jest zaufanym współpracownikiem Kiliana.