19 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie trzech konsorcjów tj.Geomar, Sygnity i Hansa Luftbild; Globema, Helica iTukaj Mapping Central Europe oraz Qumak, Apator Rector i Vismid złożone na wybór przez PSE oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania na „Dostawę i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”.