12 lipca, Koalicja Klimatyczna oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej wystosowali list otwarty do wicepremiera Waldemara Pawlaka, apelując w nim o publiczne zadeklarowanie, iż ustawa o odnawialnych źródłach energii, jako część tzw. trójpaku ustaw energetycznych wejdzie w życie w styczniu 2013 roku i nie zostanie zastąpiona przygotowanym zakulisowo projektem poselskim.