W tym tygodniu na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (ZUOK) została wykonana próba ciśnieniowa kotła. Jej pozytywny efekt oznacza zakończenie montażu części ciśnieniowej kotła i pozwala na wykonanie kolejnych prac budowlano – instalacyjnych związanych realizacja inwestycji.