W dniu 22 lutego br. w ramach drugiego konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska dla działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki podpisało umowę o dofinansowanie projektu budowy elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 42 MW w województwie dolnośląskim