21 czerwca 2012 r. ACER rozpoczął konsultacje publiczne w sprawie systemu sprawozdawczego związanego z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.