Francuskie firmy Areva oraz EDF zawarły porozumienie w sprawie dostaw uranu w latach 2014-2030.