Służby prasowe Komisji Europejskiej oceniły, że otwarcie rynków energii, wydajny i zintegrowany system dostaw gazu i elektryczności zapewnią konsumentom wybór a wszystkim chętnym dostawcom swobodny dostęp. W tym kontekście KE upomina kraje które do tej pory nie wdrożyły zasad trzeciego pakietu energetycznego, który miał umożliwić realizację wizji Komisji.