Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na unijne dofinansowanie związane z projektami z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze MŚP w ramach dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.