UE nadal ustala mandat negocjacyjny przed szczytem klimatycznym ONZ w Paryżu; najprawdopodobniej będzie on znany po listopadowym posiedzeniu ministrów finansów – mówił w czwartek w Warszawie wiceminister środowiska Marcin Korolec. Polska, aby przygotować się do negocjacji, musi na to poczekać – dodał.